Waar we trots op zijn

  • De manier waarop we tijdens de coronacrisis aandacht wisten te houden voor goede zorg en begeleiding van cliënten, in afstemming met hun ouders en verwanten. We hebben steeds maatregelen moeten treffen om besmettingen tegen te gaan, zoals een bezoekersstop en het sluiten van de dagbestedingslocaties. Sommige locaties moesten zelfs in quarantaine. Al deze maatregelen hadden (en hebben) veel impact op cliënten.
  • Het corona uitbraakteam dat in actie komt op het moment dat we een corona besmetting constateren op een locatie. De deskundigen van het uitbraakteam ondernemen samen met de medewerkers op locatie snel actie om een uitbraak in te perken en verdere besmettingen te voorkomen.
  • De voortgang op de thema’s uit het verbeterprogramma Samen. In juli 2020 hebben alle hoofden met behulp van een zelfscan een nulmeting gedaan. Hierdoor weten zij hoe hun locatie ervoor staat en hebben zij een startpunt om continu te verbeteren. Continu verbeteren is de ruggengraat van het verbeterprogramma. De uitkomsten van de nulmeting hebben we ook gebruikt voor het Ontwikkelplan 2021.
  • Een aantal concrete resultaten van het verbeterprogramma Samen, waaronder: de ontwikkeling van het kwaliteitspaspoort, de visie op EMB-zorg, het verbeterde proces voor het melden van incidenten, de invoering van de Wet Zorg en Dwang, het plan van aanpak voor ouder wordende cliënten en de pilots voor de implementatie van Bravo!.
  • De uitkomsten van de externe audit (gehouden in regio West en Midden 2) op zorg en informatiebeveiliging. De audit heeft geheel digitaal plaatsgevonden, wat extra inspanningen van ieder van ons heeft gevraagd. De certificerende instantie liet blijken vertrouwen te hebben in de voortgang van ‘Samen’.