Maart 2021

Voorwoord kwaliteitsverslag 2020

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de Covid-19-pandemie. Zo ook bij Alliade en Talant. Lockdowns, geen bezoek, geen of minder dagbesteding, uitbraken van corona, zieke cliënten en zieke medewerkers. Allemaal gebeurtenissen met veel impact op het leven van de cliënten van Talant en hun verwanten; en dus ook impact op de kwaliteit van zorg en begeleiding.

En hoewel de zorg onder druk is komen te staan en het leven van cliënten er anders uit zag, hebben we stappen gezet in de verbetering van de kwaliteit van zorg. Dat onder de noemer van het programma Samen. Dat programma kent diverse thema ’s en projecten die alle meehelpen om de basis van goede zorg op orde te brengen, te houden en op een hoger plan te brengen.
 
Uit audits en onder andere een bezoek van de inspectie in 2019 bleek dat we moeten verbeteren om de basis goed op orde te krijgen. Daarom lag daar de nadruk op het afgelopen jaar, te midden van een cultuur van continu leren en verbeteren. Het is lastig om in zo’n drukke pandemie-periode hier aandacht voor te blijven hebben. Maar we zijn trots dat we, zij het met vertraging, hier toch belangrijke stappen in hebben gezet!

In 2020 is voor het organisatieonderdeel Reik een nieuwe strategische koers ingezet. Concreet betekent dit voor Talant dat negen woonlocaties van Reik, die worden gefinancierd vanuit Wet Langdurige zorg (WLZ), zijn overgedragen aan Talant.

Daarnaast blijven de activiteiten die betrekking hebben op opgroeien en opvoeden Reik locaties en worden samengevoegd met het aanbod van Talant dat betrekking heeft op opvoeden en opgroeien, zoals de kinderdagcentra. Hierdoor ontstaat een nieuw integraal organisatieonderdeel met de naam Alliade Opgroeien & Opvoeden dat zich specialiseert in behandeling en begeleiding bij opgroeien en opvoeden met een (licht) verstandelijke beperking.
 
Talant is zodoende in 2020 steeds meer geïntegreerd met de andere onderdelen van Alliade; dat zal ook zichtbaar zijn in dit kwaliteitsverslag. Goede ontwikkelingen in synergie en samenwerking.

Meer informatie over het verbeterprogramma is te vinden in de infographic van Alliade.
 
Auke Jelle Kingma
Silvia Vuist   
Oedo Zwart
Marga Haveman
Cyril van Zuidam
 
Directeuren Talant