Teamreflectie

Teamreflectie is onderdeel geworden van het verbeterprogramma Samen. We houden teamreflecties met als doel om van elkaar te leren en de kwaliteit te verbeteren.

We waren van plan om in 2020 de teamreflecties op locaties te stimuleren. Vanwege corona is dit niet gebeurd. Het is op dit moment niet duidelijk op welke locaties teamreflecties plaatsvinden en op welke niet. In 2021 gaan we hier een vervolg aan geven.