Reflectie van de verschillende raden

CCVR (Centrale Cliënten en Verwanten Raad)

Hieronder de reflectie van de CCVR op het verslag van Talant en Alliade.

De CCVR vindt beide rapporten goed leesbaar. Complimenten voor de samenstellers. Verdere opmerkingen:

  • De CCVR vindt het belangrijk om te weten wat medewerkers vinden van het onderwerp  kwaliteit. Maak bijvoorbeeld de uitkomsten van een teamreflectie (anoniem) inzichtelijk voor de CCVR. Of nog beter: laat de teamreflectie geheel of gedeeltelijk in de driehoek met vertegenwoordigers van de lokale cliënten- en vertegenwoordigersraad plaatsvinden. Ook zou de CCVR over dit onderwerp het gesprek aan kunnen gaan met de Ondernemingsraad.
  • Zorg dat medewerkers en ook de vertegenwoordigers/ verwanten ambassadeur worden van Talant/Alliade. En neem dan ook de mening van cliëntvertegenwoordigers /verwanten over de kwaliteit van leven van hun naasten op in het verslag, evenals de onderlinge samenwerking in de driehoek.
  • De ontwikkelingen/veranderingen die plaatsvinden rondom medezeggenschap moeten nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht van hoofden en medewerkers.
  • Creëer ook aanbod van opleidingen en trainingen voor verwanten.
  • Het onderdeel Opvoeden en Opgroeien binnen Alliade is gericht op jonge cliënten, het is belangrijk dat er een goede doorstroom is naar een andere plek in Alliade als deze cliënten ouder worden.
  • Naast de aandacht EMB-cliënten pleit de CCVR ook voor een visie over de omgang met mensen met moeilijk gedrag.
  • Er maken minder verwanten van Jouw Plan gebruik dan verwacht. Meer promotie van Jouw Plan zou wenselijk zijn. Tip: een mailtje naar een verwant als er weer nieuws in Jouw Plan staat.
  • In het verslag mist de CCVR de resultaten die gedragsdeskundigen, hoofden en de afdeling Kwaliteit uit het toetsen van Jouw Plan hebben gehaald: wat is goed gegaan en wat had beter gekund?

CCR (Centrale Cliënten Raad)

De vergadering met de CCR kon nog niet fysiek kan plaatsvinden. Dit maakte het voor de CCR lastiger om te reageren op de toelichting die één van de directeuren gaf op het verslag.

De CCR zegt dat het jammer is dat de eenvoudige versie van het kwaliteitsverslag nog niet beschikbaar is. Dat maakt het lezen van het verslag gemakkelijker. Maar ook om te zeggen of het verslag goed is of dat de CCR misschien nog iets zou willen toevoegen. Eén client geeft wel als aanvulling aan dat door het werken met BRAVO! (de nieuwe begeleiding methode) hij het fijn vindt dat er meer tijd voor de client is.

De toelichting op het verslag maakt het voor de CCR makkelijker om het te kunnen lezen. Maar de eenvoudige versie willen ze graag eerst lezen voordat zij het verslag definitief kunnen beoordelen.

OR (Ondernemings Raad)

De OR Talant heeft geen aanvullingen op het kwaliteitsverslag maar hij heeft wel een aantal inhoudelijke vragen en opmerkingen naar aanleiding van het verslag. Deze vragen zullen intern worden beantwoord.