Ouder wordende cliënten

Op dit moment is bijna de helft van de cliënten die bij Talant woont aan het verouderen (> 50 jaar). Ouderen met een verstandelijke beperking hebben aanzienlijk meer en veel eerder gezondheidsproblemen dan andere ouderen.

Dit betekent meer en andere zorgbehoefte. Om gezondheidsproblemen bij oudere VG-cliënten te voorkomen willen we hier de komende jaren hoge prioriteit aangeven. Dit doen we onder andere met de hulp van leefstijlcoaches. Zij zetten zich in om begeleiders en teams zoveel mogelijk te ondersteunen om deze gezonde leefstijl te bevorderen.

Aan de hand van vier deelprojecten werkt Alliade aan het leveren van goede en veilige zorg aan de oudere VG cliënt.