Medewerkerstevredenheid

De Strategische Koers 2020-2021 kent drie kernwaarden: nabij, verantwoordelijk en betrouwbaar. Binnen deze koers is de besturingsfilosofie: eigen ruimte binnen de kaders van Alliade.

We willen betrokken en bevlogen medewerkers die met plezier hun zinvolle werk kunnen doen. Medewerkers die de ruimte hebben voor persoonlijke ontwikkeling, weten wat er van hen verwacht wordt én worden (h)erkend en gehoord.

In 2020 hebben we geen ‘standaard’ medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden. Binnen het verbeterprogramma Samen onderzoeken we hoe we de tevredenheid van medewerkers op een andere manier kunnen meten. In 2021 werken we dit verder uit.