Klachten

Wij willen leren van de klachten die we krijgen. Klachten lossen we zoveel mogelijk op waar ze zijn ontstaan. Wanneer een leidinggevende een klacht niet kan oplossen, komt de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris in beeld. Cliënten kunnen een klacht ook rechtstreeks melden bij de klachtenadviseur of bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang Fryslân.

Voor klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang is er een cliëntvertrouwenspersoon WZD (in dienst bij Quasir).
 
In 2020 zijn er in totaal 43 klachten bij de klachtenfunctionaris ingediend. Dat aantal is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. In de periode 2017 – 2020 schommelt het aantal klachten rond de 45 per jaar.

De klachten gingen vooral over de hoeveelheid én snel wisselende informatie over de coronamaatregelen. Er ontstond een soort informatie ‘moeheid’. Daarnaast viel het op dat we in de categorie ‘bejegening’ een aantal klachten kregen waarbij er sprake was van letsel.

Van de totaal 43 klachten zijn er 34 naar tevredenheid opgelost (74%), 7 klachten zijn deels opgelost (14%) en 2 klachten zijn niet naar tevredenheid opgelost (4%).