Gezondheid van medewerkers

Verzuim

In 2020 lag het verzuimpercentage binnen Talant op 6,52%. Een iets hoger percentage dan in 2019 (6,37%). De coronacrisis is hier een mogelijke verklaring voor.

In 2020 hebben we een nieuwe visie op verzuim ingevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade. Alle leidinggevenden hebben een training gevolgd over het nieuwe verzuimbeleid.

Zij voeren vervolgens gesprekken met hun medewerkers over de balans tussen werk en privé, waarbij ook een gezond rooster hoort. Nog niet alle leidinggevenden hebben deze gesprekken kunnen voeren. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben medewerkers ook nog geen trainingen gevolgd over het nieuwe verzuimbeleid.

 

Melding Incidenten Medewerkers

Medewerkers kunnen een melding doen als er op hun werk iets gebeurt dat een bedreiging vormt voor hun veiligheid, gezondheid of eigen welzijn. Bijvoorbeeld een ongeval, lichamelijke overbelasting of ongewenst gedrag door cliënten zoals agressie of discriminatie.

Het melden van incidenten heeft als doel om de werkomstandigheden te verbeteren en daarmee ook de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Leidinggevenden bespreken een incident in het werkoverleg. Talant breed worden de incidenten elk kwartaal geanalyseerd. Indien nodig zetten we verbetermaatregelen in.

In 2020 hebben Talant medewerkers 721 incidenten gemeld. Het grootste gedeelte (bijna 90%) van de meldingen gaat over agressie (schoppen, slaan en vastgrijpen). Ten opzichte van 2019 (547 meldingen) is het aantal meldingen gestegen. Een mogelijke oorzaak van deze stijging is de coronamaatregelen.

Cliënten konden niet naar dagbesteding, kregen geen of minder bezoek en konden ook zelf niet op bezoek gaan. De impact hiervan was groot. Daarnaast zorgt het verloop van medewerkers vaak voor stress, angst en onduidelijkheid bij cliënten. Dat kan zich ook uiten in meer agressie richting medewerkers.