Deskundigheid

Onze medewerkers zijn de basis van de zorg en ondersteuning die we bieden. Daarom blijven we investeren in kennis en kunde van onze medewerkers.

De deskundige medewerker is één van de thema’s van het verbeterprogramma Samen.

Binnen dit thema zijn projecten gestart rondom capaciteitsmanagement, het kwaliteitspaspoort voor medewerkers en voorbehouden en risicovolle handelingen. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.

Scholingen

In 2020 is voornamelijk geschoold op de volgende categorieën:  

  • Begeleiding, verzorging en verpleging: scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen.
  • Gezond en veilig werken: scholingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, infectiepreventie, fysieke belasting en weerbaarheid.
  • Zorgthema’s: scholingen gericht op een ziektebeeld, zoals dementie, maar ook scholingen gericht op valpreventie, mondzorg en de meldcode huiselijk geweld vallen hieronder.

E-learning Wet Zorg en Dwang

We hebben flink ingezet op scholing over de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Hiervoor hebben we een digitale scholing in de vorm van een e-learning ontwikkeld. Afhankelijk van de functie die zij hebben en de doelgroep waarmee zij werken, volgen medewerkers één van de vier varianten van de e-learning. In totaal hebben 2735 medewerkers de e-learning gevolgd.

Praktijkroute en zij-instromers

Cliënten krijgen een steeds complexere zorgvraag. Dat vraagt andere kennis en kunde van onze medewerkers. Mede daarom hebben we samen met het Friesland College een praktijkroute MBO-V opgezet. Daarmee leiden we in vier jaar tijd 100 agogisch geschoolde medewerkers op tot verpleegkundige. In 2020 hebben de eerste deelnemers hun diploma gehaald.

In 2020 zijn ook medewerkers van Talant gestart met de opleiding tot Verzorgende IG of de opleiding Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg. Deze opleidingen volgen zij via de Friese Poort.

Vanwege de groeiende vraag naar opleidingen voor zij-instromers is Talant in 2018 tevens gestart met het aanbieden van een opleiding tot Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg speciaal voor zij-instromers. Deze zij-instromers kunnen helpen om de krapte in personeel op te lossen.
 
Het voornemen is om in 2021 weer te starten met een traject voor de opleiding MBO-V en Verzorgende IG.

Medewerkers zijn positief over de opleidingen die zij volgen. Zij geven aan dat ze anders naar hun werk kijken, tonen meer initiatief en zijn kritischer in wat ze doen en waarom.

Traineeship voor hoofden

In 2018 zijn we gestart met een traineeship voor hoofden. Het opleidingsprogramma hoofd in opleiding (HIO) duurt drie en een half jaar en geeft begeleiders de kans om door te stromen naar de functie van hoofd. In 2020 hebben 7 HIO’s hun opleiding afgerond. Zij zijn aan de slag gegaan als hoofd. In totaal zijn er nu 12 HIO’s aan het werk als hoofd.