Continu verbeteren

Het Alliadebrede verbeterprogramma Samen vormde de basis voor het ontwikkelplan van Talant in 2020. We zien dat het behalen van een aantal doelen vertraging heeft opgelopen.

Met name het volgen van trainingen en scholingen kon door de coronamaatregelen niet of alleen digitaal plaatsvinden. In 2021 gaan we verder met het verbeterprogramma. 

De afgelopen jaren hebben we gezien dat we onze verbetercyclus niet goed doorlopen. We zijn goed in het maken van plannen, maar we zijn minder goed in het implementeren, evalueren en borgen van onze plannen. Met andere woorden: we zijn niet goed in het afmaken van onze plannen. Om die reden is Continu verbeteren de ruggengraat geworden van het verbeterprogramma Samen.
 
De verzamelde informatie over de kwaliteit van zorg, zoals cliëntervaringen, incidenten en klachten biedt input voor ons ontwikkelplan. De voortgang op de kwaliteit bewaken we door elke vier maanden te rapporteren op de doelen uit het ontwikkelplan. Het uitvoeren van de doelen en verbeteracties uit de 4-maands rapportage bespreken we op verschillende niveaus (directeur-leidinggevende en de leidinggevende met het team) om te komen tot steeds betere zorg. We doorlopen hierbij de verbetercyclus: doelen stellen (plan), uitvoeren (do), evalueren (check), bijstellen (act).
 
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg doen we zo dicht mogelijk bij de cliënt; op de locaties, daar waar het gebeurt. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het invoeren van een andere methodiek op basis van onderzoek of het aanpassen van een werkwijze naar aanleiding van een incident (voorheen ongewenste gebeurtenis) of klacht.