Cliëntervaringen

Tijdens de jaarlijkse Jouw Plan bespreking met de cliënt, verwant en begeleider is tevredenheid een onderdeel van de evaluatie. Zijn er zaken die beter kunnen of zijn er specifieke wensen? Dan is dat onderwerp van gesprek. Indien mogelijk willigen we wensen in.

Daarnaast is de afspraak vanuit het kwaliteitskader gehandicaptenzorg om elke drie jaar de cliëntervaringen te laten meten door een externe partij. In 2021 doet het LSR weer een cliëntervaringsonderzoek onder cliënten van Talant.
 
Het vorige cliëntervaringsonderzoek is afgenomen in de periode september 2018 – maart 2019. Waar mogelijk en zinvol zijn direct verbeteracties afgesproken en doorgevoerd, zowel op individueel als locatieniveau. Ook zijn verbeteracties opgenomen in het ontwikkelplan 2020 van de locatie of het ontwikkelplan van Talant.